Chevrolet Lacetti: Sygnalizator otwartych drzwi

Chevrolet Lacetti –> Przyrządy i wskaźniki –> Wskaźniki i kontrolki ostrzegawcze –> Sygnalizator otwartych drzwi

Świeci się, gdy drzwi są otwarte lub niedokładnie zamknięte.

Sygnalizator otwartych drzwi


Sygnalizator awarii

Świeci się przez chwilę po włączeniu zapłonu, do momentu uruchomienia silnika. Oznacza to, że żarówka kontrolki jest sprawna. ...

Wskaźnik trybu blokady dźwigni zmiany biegów (tylko wersja benzynowa)

Świeci się po naciśnięciu przycisku uaktywniającego tryb blokady dźwigni zmiany biegów (tryb HOLD). Tryb HOLD umożliwia utrzymywanie a ...

Zobacz tez:

Przyciski rozdziału powietrza (B)
Przez naciskanie poniższych przycisków możliwe jest ręczne ustawienie jednego z siedmiu sposobów rozdziału powietrza: Nawiew powietrza z wylotów na szybę przednią i szyby przednie boczne do odparowania lub odmrożenia szyb. Nawiew ...

Koło zapasowe (w zależności od wersji)
Koło zapasowe umieszczone jest w bagażniku pod podłogą. Odpiąć skrzynkę z narzędziami przez pociągnięcie. Wyjmowanie koła  Odkręcić środkową żółtą śrubę.  Podn ...

Kierunkowskazy
Przednie rys. 19/a W celu dokonania wymiany żarówki należy: skręcić koła w prawo/w lewo na zewnątrz; obrócić zaczep blokujący, jak pokazuje strzałka, następnie wyjąć pokrywę; wyjąć osłonę ...

Categorie