Lexus CT200h: Odpowiadanie na wiadomość

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Obsługa wiadomości –> Odpowiadanie na wiadomość

  1. Przesunąć sterownik w lewo na ekranie wiadomości.
  2. Wybrać pozycję "Szybka wiadomość", aby wyświetlić ekran "Szybka wiadomość".
  3. Wybrać odpowiednią wiadomość, a następnie wybrać pozycję "Wyślij".

Edytowanie szybkiej wiadomości

  1. Przesunąć sterownik w lewo na ekranie wiadomości
  2. Wybrać pozycję "Szybka wiadomość", a następnie wybrać odpowiednią wiadomość. Przesunąć sterownik w lewo podczas wyświetlania odpowiedniej wiadomości.
  3. Wybrać pozycję "Edycja".

    Aby powrócić do domyślnej wiadomości po zakończeniu edycji, wybrać pozycję "Domyślne".

Ekran wiadomości

Wybranie pozycji "Dalej" lub "Poprzedni" spowoduje wyświetlenie poprzedniej lub następnej wiadomości. Jeśli wiadomość jest zbyt długa, nale& ...

Funkcja okienka wyskakującego wiadomości przychodzącej

Ta funkcja jest dostępna, gdy włączona jest opcja "Wyskakujące okno z powiadomieniem E-mail" lub "Wyskakujące okno z powiadomieniem SMS/MMS". Gdy dla ...

Zobacz tez:

Pokrętło regulacji temperatury powietrza (I)
Przez obracanie pokrętłem w prawo lub w lewo uzyskuje się zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej temperatury. Wartość ustawionej temperatury pojawi się na wyświetlaczu. Po obróceniu pokrętła całkowicie w prawo lub w lewo do mome ...

Ostrzeżenie o zbliżaniu się do poprzedzającego pojazdu
Gdy samochód znajduje się zbyt blisko poprzedzającego pojazdu, a wystarczające zmniejszenie prędkości przez układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie jest możliwe, wyświetlacz zacznie migać i rozlegnie się sygnał ostrzegaw ...

Wyloty powietrza
Położenie wylotów powietrza Kierunek wylotów powietrza i intensywność nawiewu zmienia się w zależności od wybranego kierunku nawiewu. Regulacja ustawienia oraz otwieranie i zamykanie wylotów wentylacyjnych Kierowanie nawiewu na bok ...

Categorie