Lexus CT200h: Odpowiadanie na wiadomość

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Obsługa wiadomości –> Odpowiadanie na wiadomość

  1. Przesunąć sterownik w lewo na ekranie wiadomości.
  2. Wybrać pozycję "Szybka wiadomość", aby wyświetlić ekran "Szybka wiadomość".
  3. Wybrać odpowiednią wiadomość, a następnie wybrać pozycję "Wyślij".

Edytowanie szybkiej wiadomości

  1. Przesunąć sterownik w lewo na ekranie wiadomości
  2. Wybrać pozycję "Szybka wiadomość", a następnie wybrać odpowiednią wiadomość. Przesunąć sterownik w lewo podczas wyświetlania odpowiedniej wiadomości.
  3. Wybrać pozycję "Edycja".

    Aby powrócić do domyślnej wiadomości po zakończeniu edycji, wybrać pozycję "Domyślne".

Ekran wiadomości

Wybranie pozycji "Dalej" lub "Poprzedni" spowoduje wyświetlenie poprzedniej lub następnej wiadomości. Jeśli wiadomość jest zbyt długa, nale& ...

Funkcja okienka wyskakującego wiadomości przychodzącej

Ta funkcja jest dostępna, gdy włączona jest opcja "Wyskakujące okno z powiadomieniem E-mail" lub "Wyskakujące okno z powiadomieniem SMS/MMS". Gdy dla ...

Zobacz tez:

Masy - benzyna
Masa pojazdu gotowego do drogi równa się masie własnej pojazdu + kierowca (75 kg). ** Masa przyczepy z hamulcami może być, w granicach MTRA, zwiększona przy jednoczesnym zmniejszeniu masy MTAC pojazdu holującego; uwaga, jazda z przyczepą przy mni ...

Włącznik przednich świateł przeciwmgłowych (opcja)
Obróć gałkę włącznika świateł do pozycji lub . Światła przeciwmgielne przednie włącza się po przekręceniu pierścienia włącznika świateł do pozycji . ...

Elementy sterowania
Pokrętło A do regulacji temperatury powietrza (mieszanie powietrza zimnego/ciepłego) Zakres czerwony = powietrze ciepłe Zakres niebieski = powietrze zimne Pokrętło B do włączania/ wyłączania wentylatora 0 = wentylator wyłączony ...

Categorie