Lexus CT200h: Odpowiadanie na wiadomość

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Obsługa wiadomości –> Odpowiadanie na wiadomość

  1. Przesunąć sterownik w lewo na ekranie wiadomości.
  2. Wybrać pozycję "Szybka wiadomość", aby wyświetlić ekran "Szybka wiadomość".
  3. Wybrać odpowiednią wiadomość, a następnie wybrać pozycję "Wyślij".

Edytowanie szybkiej wiadomości

  1. Przesunąć sterownik w lewo na ekranie wiadomości
  2. Wybrać pozycję "Szybka wiadomość", a następnie wybrać odpowiednią wiadomość. Przesunąć sterownik w lewo podczas wyświetlania odpowiedniej wiadomości.
  3. Wybrać pozycję "Edycja".

    Aby powrócić do domyślnej wiadomości po zakończeniu edycji, wybrać pozycję "Domyślne".

Ekran wiadomości

Wybranie pozycji "Dalej" lub "Poprzedni" spowoduje wyświetlenie poprzedniej lub następnej wiadomości. Jeśli wiadomość jest zbyt długa, nale& ...

Funkcja okienka wyskakującego wiadomości przychodzącej

Ta funkcja jest dostępna, gdy włączona jest opcja "Wyskakujące okno z powiadomieniem E-mail" lub "Wyskakujące okno z powiadomieniem SMS/MMS". Gdy dla ...

Zobacz tez:

Warunki użytkowania
Uruchamianie przy zimnym silniku Jazda na krótkich odcinkach drogi i częste uruchamianie zimnego silnika uniemożliwiają osiągnięcie optymalnej temperatury pracy. W konsekwencji wzrasta zarówno zużycie paliwa (od +15 do +30% w cyklu miejskim), jak r&o ...

Usterka działania
Przy włączonym zapłonie zapalenie się tej kontrolki, sygnał dźwiękowy oraz komunikat alarmowy na ekranie oznaczają usterkę skrzyni biegów. W takim wypadku skrzynia biegów przechodzi w tryb awaryjny i blokuje się na 3. biegu. Z t ...

Boczne poduszki powietrzne
Moduły bocznych poduszek powietrznych są montowane po bokach oparć foteli. OSTRZEŻENIE Poduszki powietrzne stanowią zabezpieczenie dodatkowe i chronią jedynie przy zapiętych pasach bezpieczeństwa. Wszystkie osoby przebywające w samoch ...

Categorie