Lexus CT200h: Odpowiadanie na wiadomość

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Obsługa wiadomości –> Odpowiadanie na wiadomość

  1. Przesunąć sterownik w lewo na ekranie wiadomości.
  2. Wybrać pozycję "Szybka wiadomość", aby wyświetlić ekran "Szybka wiadomość".
  3. Wybrać odpowiednią wiadomość, a następnie wybrać pozycję "Wyślij".

Edytowanie szybkiej wiadomości

  1. Przesunąć sterownik w lewo na ekranie wiadomości
  2. Wybrać pozycję "Szybka wiadomość", a następnie wybrać odpowiednią wiadomość. Przesunąć sterownik w lewo podczas wyświetlania odpowiedniej wiadomości.
  3. Wybrać pozycję "Edycja".

    Aby powrócić do domyślnej wiadomości po zakończeniu edycji, wybrać pozycję "Domyślne".

Ekran wiadomości

Wybranie pozycji "Dalej" lub "Poprzedni" spowoduje wyświetlenie poprzedniej lub następnej wiadomości. Jeśli wiadomość jest zbyt długa, nale& ...

Funkcja okienka wyskakującego wiadomości przychodzącej

Ta funkcja jest dostępna, gdy włączona jest opcja "Wyskakujące okno z powiadomieniem E-mail" lub "Wyskakujące okno z powiadomieniem SMS/MMS". Gdy dla ...

Zobacz tez:

Ekran "Ustawienia kontaktów/historia połączeń"
Przejść do ekranu " Ustawienia kontaktów/historia połączeń": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Telefon"  "Ust. kontak./hist. poł." Wybrać, aby włączyć lub wy- łączyć automatyczne pobieranie książki ...

Obsługa techniczna
Wymagania dotyczące obsługi technicznej Niezbędnym warunkiem bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji jest codzienna dbałość o samochód i regularnie wykonywane zabiegi serwisowe. Poniżej podane są ogólne zalecenia producenta samochodu: Prze ...

Kierunkowskazy przednie
Wymiana żarówek  Otworzyć pokrywę silnika.  Wyjąć zespół reflektora.  Obrócić oprawkę żarówki w lewo.  Wyciągnąć oprawkę żarówki z obudowy lampy. Wcisn&# ...

Categorie