Lexus CT200h: Komunikaty ostrzegawcze dotyczące hybrydowego układu napędowego

Lexus CT200h –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Napęd hybrydowy –> Środki ostrożności dotyczące hybrydowego układu napędowego –> Komunikaty ostrzegawcze dotyczące hybrydowego układu napędowego

W przypadku wystąpienia usterki w hybrydowym układzie napędowym lub wykonania nieprawidłowej operacji pojawia się odpowiedni komunikat ostrzegawczy.

Jeżeli na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat ostrzegawczy, należy zapoznać się z nim i postąpić zgodnie z instrukcjami.

Komunikaty ostrzegawcze dotyczące hybrydowego układu napędowego


Gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza, pojawi się komunikat ostrzegawczy lub zostanie odłączony akumulator 12-woltowy

Hybrydowy układ napędowy może nie dać się uruchomić. W takim przypadku należy ponowić próbę uruchomienia. Jeżeli lampka kontrolna stanu gotowości "READY" nie zaświeci się, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Wyczerpanie paliwa

W przypadku niemożliwości uruchomienia hybrydowego układu napędowego na skutek wyczerpania paliwa należy nalać do zbiornika co najmniej taką ilość benzyny, aby zgasła lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa ( S. 524).

Uruchomienie hybrydowego układu napędowego może nie być możliwe również w sytuacji, gdy w zbiorniku znajduje się niewielka ilość paliwa. (Gdy samochód stoi poziomo, minimalna ilość paliwa, wymagana by zgasła lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa, wynosi około 11,8 litra. Gdy samochód stoi na pochyłości, wartość ta może być inna i ilość paliwa należy odpowiednio zwiększyć.)

Fale elektromagnetyczne

Akumulator trakcyjny

Akumulator trakcyjny ma ograniczoną żywotność. Na trwałość akumulatora trakcyjnego wpływ ma styl jazdy i warunki eksploatacji samochodu.

Deklaracja zgodności

Samochód ten spełnia wymogi normy Unii Europejskiej ECE100 (dotyczącej bezpieczeństwa akumulatorowych pojazdów z napędem elektrycznym) w zakresie emisji wodoru.


Specjalne środki ostrożności ze względu na wysokie napięcie

W samochodzie tym, obok zwykłej instalacji 12-woltowej, występują urządzenia zasilane prądem elektrycznym o wysokim napięciu, zarówno stałym, jak i zmiennym. Wysokie napięcie jest niebezpieczne i może spowodować poparzenia lub porażenie prądem, grożące śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

Postępowanie w razie wypadku

Jeżeli samochód uległ wypadkowi, należy przestrzegać podanych niżej zaleceń, aby ograniczyć ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała:

Akumulator trakcyjny

Akumulatora tego w żadnym wypadku nie należy odsprzedawać, przekazywać do dalszej eksploatacji ani poddawać przeróbkom. Ze względów bezpieczeństwa wymontowane ze złomowanych pojazdów akumulatory trakcyjne przyjmowane są przez autoryzowane stacje obsługi Lexusa lub inne specjalistyczne warsztaty. Nie należy na własną rękę pozbywać się akumulatora trakcyjnego.

Nieprawidłowe postępowanie z takim akumulatorem stwarza ryzyko zaistnienia następujących sytuacji, grożących śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała:

Szczególnie wysokie ryzyko nieszczęśliwego wypadku dotyczy osoby, której samochód ten zostanie odsprzedany lub przekazany, ponieważ mo- że ona nie być świadoma tych zagrożeń.


Otwór wentylacyjny komory akumulatora trakcyjnego

Otwór wentylacyjny komory akumulatora trakcyjnego

Otwór wentylacyjny w dolnej części lewego tylnego fotela służy do chłodzenia akumulatora trakcyjnego. Przesłonięcie go może dopr ...

Zabezpieczenie przed kradzieżą

...

Zobacz tez:

Światła cofania, tylne, hamowania, kierunkowskazy tylne i tylne światła przeciwmgielne
Wymiana żarówki (sedan)  Otworzyć pokrywę bagażnika.  Otworzyć osłonę wewnętrzną.  Wyjąć oprawkę żarówki, obracając ją w lewo.  Wyjąć żarówkę z oprawki, ...

Olej do manualnej skrzyni biegów (Benzyna)
SPRAWDZANIE POZIOMU OLEJU W MANUALNEJ SKRZYNI BIEGÓW OSTRZEŻENIE Ta czynność wymaga specjalnych umiejętności i wyposażenia. Przed jej wykonaniem należy uważnie zapoznać się z odpowiednią procedurą.  W prz ...

Lista komunikatów i sygnałów ostrzegawczych
Komunikat ostrzegawczy Opis/Znaczenie (Miga szybko) (Miga) (W niektórych wersjach) Sygnalizuje, że: występuje duże prawdopodobieństwo zderzenia czołowego; lub funkcja hamowania przez układ wczesnego reagowania w raz ...

Categorie