Lexus CT200h: Otwór wentylacyjny komory akumulatora trakcyjnego

Lexus CT200h –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Napęd hybrydowy –> Środki ostrożności dotyczące hybrydowego układu napędowego –> Otwór wentylacyjny komory akumulatora trakcyjnego

Otwór wentylacyjny w dolnej części lewego tylnego fotela służy do chłodzenia akumulatora trakcyjnego.

Przesłonięcie go może doprowadzić do przegrzania akumulatora trakcyjnego, grożącego obniżeniem jego sprawności.

Otwór wentylacyjny komory akumulatora trakcyjnego


Awaryjne odcinanie zasilania

Gdy odpowiedni czujnik zarejestruje siłę zderzenia przekraczającą określony poziom, następuje awaryjne odcięcie dopływu prądu o wysokim napięciu oraz zatrzymanie pracy pompy paliwowej w celu zminimalizowania ryzyka przebić elektrycznych i wycieku paliwa. W takiej sytuacji nie jest możliwe ponowne uruchomienie samochodu. W celu ponownego uruchomienia hybrydowego układu napędowego należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu.

Środki ostrożności dotyczące hybrydowego układu napędowego

Podczas obsługi układu hybrydowego należy zachować odpowiednie środki ostrożności, ponieważ napięcie elektryczne w hybrydowym ukł ...

Komunikaty ostrzegawcze dotyczące hybrydowego układu napędowego

W przypadku wystąpienia usterki w hybrydowym układzie napędowym lub wykonania nieprawidłowej operacji pojawia się odpowiedni komunikat ostrzegawczy. J ...

Zobacz tez:

Czyszczenie dpf (filtra czastek stałych) w toku (tylko wersje Multijet z DPF - żółto-pomarańczowa)
Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna (dla wersji/ rynków, gdzie przewidziano) zaświeci się (w niektórych wersjach wyświetlany jest również symbol è + komunikat na wyświetlaczu), ale powinna zgasną ...

Poziom płynu spryskiwaczy szyb
Uzupełnić poziom płynu, gdy tylko zachodzi taka potrzeba. Charakterystyka płynu Aby zapewnić optymalną skuteczność czyszczenia i uniknąć zamarzania, nie należy uzupełniać ani zastępować płynu wodą. W waru ...

Wykaz schowków
Dodatkowe schowki Schowek w desce rozdzielczej Uchwyty na butelki/schowki w drzwiach Schowek w środkowej konsoli Uchwyty na kubki Przedmioty, które nie powinny być pozostawiane w schowku Nie należy pozostawiać okularów, zapalniczek oraz pojemn ...

Categorie