Lexus CT200h: Tryb jazdy z napędem elektrycznym

Lexus CT200h –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Tryb jazdy z napędem elektrycznym

W trybie jazdy z napędem elektrycznym samochód ten napędzany jest z wykorzystaniem wyłącznie energii elektrycznej, zgromadzonej w akumulatorze trakcyjnym.

Ten sposób napędu jest odpowiedni do cichej jazdy i manewrowania w rejonach mieszkalnych we wczesnych godzinach porannych lub póśną nocą bądś np. na krytych parkingach bez obawy o hałas czy emisję spalin.

Włączanie/Wyłączanie

Jeżeli włączony jest tryb jazdy z napędem elektrycznym, zaświeca się lampka kontrolna "EV MODE".

Ponowne naciśnięcie powoduje powrót do trybu normalnej jazdy (używanie silnika spalinowego i silnika elektrycznego [silnika trakcyjnego]).

Włączanie/Wyłączanie


Sytuacje, w których tryb jazdy z napędem elektrycznym nie zostanie uruchomiony

W wyszczególnionych poniżej sytuacjach uruchomienie trybu jazdy z napędem elektrycznym może okazać się niemożliwe. Wtakim przypadku rozlegnie się sygnał akustyczny i pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

Włączanie trybu jazdy z napędem elektrycznym, gdy silnik spalinowy jest zimny

Jeżeli w momencie uruchamiania hybrydowego układu napędowego silnik spalinowy jest zimny, w sposób automatyczny nastąpi jego rozruch w celu jego rozgrzania.

W takim przypadku nie będzie możliwe włączenie trybu jazdy z napędem elektrycznym.

Po uruchomieniu hybrydowego układu napędowego i zaświeceniu się lampki kontrolnej stanu gotowości "READY" należy nacisnąć przycisk trybu jazdy z napędem elektrycznym, zanim silnik spalinowy zostanie uruchomiony.

Samoczynne przerwanie trybu jazdy z napędem elektrycznym

Wwyszczególnionych poniżej sytuacjach, podczas jazdy z napędem elektrycznym, może nastąpić samoczynne uruchomienie silnika spalinowego. W takim przypadku rozlegnie się sygnał akustyczny i lampka kontrolna trybu jazdy z nap ędem elektrycznym zacznie migać, a następnie zgaśnie.

Jeżeli będzie to możliwe, kierowca zostanie wcześniej poinformowany o samoczynnym uruchomieniu silnika spalinowego odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

Zasięg jazdy z napędem elektrycznym

Zasięg jazdy z napędem elektrycznym wynosi od kilkuset metrów do 1 km. Jednak zależnie od stanu samochodu, w niektórych sytuacjach użycie trybu jazdy z napędem elektrycznym nie będzie możliwe. (Rzeczywisty zasięg jazdy zależy od stanu naładowania akumulatora trakcyjnego oraz warunków drogowych.)

Zużycie paliwa

Samochód ten uzyskuje najniższe zużycie paliwa podczas jazdy w normalnym trybie napędu (używając silnika spalinowego i silnika elektrycznego [trakcyjnego]).

Zbyt częsta jazda z napędem wyłącznie elektrycznym może powodować zwiększenie zużycia paliwa.


Środki ostrożności podczas jazdy

Podczas jazdy z napędem wyłącznie elektrycznym kierowca powinien zachować szczególną ostrożność. Ze względu na brak charakterystycznego odgłosu pracy silnika spalinowego piesi, rowerzyści i inne osoby znajdujące się w pobliżu mogą nie zwrócić uwagi, że samochód ten się przemieszcza.

Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Gdy pedał hamulca zasadniczego jest zwolniony, przyciskiem rozruchu moż- na przełączać pomiędzy poszczególnymi stanami operacyjnymi. (Stan ope ...

Hybrydowa przekładnia napędowa

...

Zobacz tez:

Regulacja zegara (Hour)
Funkcja ta umożliwia regulację zegara. W celu wykonania regulacji należy: nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu migać będzie "godzina; nacisnąć przycisk + lub −, aby wykonać regulację; nacisną&# ...

Regulator prędkości
System automatycznie utrzymuje prędkość samochodu zaprogramowaną przez kierowcę, bez konieczności naciskania pedału przyspieszenia. Włączenie regulatora prędkości odbywa się ręcznie: wymagana jest prędkość samocho ...

Płyn do spryskiwaczy
Jeżeli którykolwiek ze spryskiwaczy nie działa lub na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat, zbiornik spryskiwacza może być pusty. Uzupełnić płyn zmywający. Przy dolewaniu płynu Ze względu na zawartoś ...

Categorie