Lexus CT200h: Tryb jazdy z napędem elektrycznym

Lexus CT200h –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Tryb jazdy z napędem elektrycznym

W trybie jazdy z napędem elektrycznym samochód ten napędzany jest z wykorzystaniem wyłącznie energii elektrycznej, zgromadzonej w akumulatorze trakcyjnym.

Ten sposób napędu jest odpowiedni do cichej jazdy i manewrowania w rejonach mieszkalnych we wczesnych godzinach porannych lub póśną nocą bądś np. na krytych parkingach bez obawy o hałas czy emisję spalin.

Włączanie/Wyłączanie

Jeżeli włączony jest tryb jazdy z napędem elektrycznym, zaświeca się lampka kontrolna "EV MODE".

Ponowne naciśnięcie powoduje powrót do trybu normalnej jazdy (używanie silnika spalinowego i silnika elektrycznego [silnika trakcyjnego]).

Włączanie/Wyłączanie


Sytuacje, w których tryb jazdy z napędem elektrycznym nie zostanie uruchomiony

W wyszczególnionych poniżej sytuacjach uruchomienie trybu jazdy z napędem elektrycznym może okazać się niemożliwe. Wtakim przypadku rozlegnie się sygnał akustyczny i pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

Włączanie trybu jazdy z napędem elektrycznym, gdy silnik spalinowy jest zimny

Jeżeli w momencie uruchamiania hybrydowego układu napędowego silnik spalinowy jest zimny, w sposób automatyczny nastąpi jego rozruch w celu jego rozgrzania.

W takim przypadku nie będzie możliwe włączenie trybu jazdy z napędem elektrycznym.

Po uruchomieniu hybrydowego układu napędowego i zaświeceniu się lampki kontrolnej stanu gotowości "READY" należy nacisnąć przycisk trybu jazdy z napędem elektrycznym, zanim silnik spalinowy zostanie uruchomiony.

Samoczynne przerwanie trybu jazdy z napędem elektrycznym

Wwyszczególnionych poniżej sytuacjach, podczas jazdy z napędem elektrycznym, może nastąpić samoczynne uruchomienie silnika spalinowego. W takim przypadku rozlegnie się sygnał akustyczny i lampka kontrolna trybu jazdy z nap ędem elektrycznym zacznie migać, a następnie zgaśnie.

Jeżeli będzie to możliwe, kierowca zostanie wcześniej poinformowany o samoczynnym uruchomieniu silnika spalinowego odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

Zasięg jazdy z napędem elektrycznym

Zasięg jazdy z napędem elektrycznym wynosi od kilkuset metrów do 1 km. Jednak zależnie od stanu samochodu, w niektórych sytuacjach użycie trybu jazdy z napędem elektrycznym nie będzie możliwe. (Rzeczywisty zasięg jazdy zależy od stanu naładowania akumulatora trakcyjnego oraz warunków drogowych.)

Zużycie paliwa

Samochód ten uzyskuje najniższe zużycie paliwa podczas jazdy w normalnym trybie napędu (używając silnika spalinowego i silnika elektrycznego [trakcyjnego]).

Zbyt częsta jazda z napędem wyłącznie elektrycznym może powodować zwiększenie zużycia paliwa.


Środki ostrożności podczas jazdy

Podczas jazdy z napędem wyłącznie elektrycznym kierowca powinien zachować szczególną ostrożność. Ze względu na brak charakterystycznego odgłosu pracy silnika spalinowego piesi, rowerzyści i inne osoby znajdujące się w pobliżu mogą nie zwrócić uwagi, że samochód ten się przemieszcza.

Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Gdy pedał hamulca zasadniczego jest zwolniony, przyciskiem rozruchu moż- na przełączać pomiędzy poszczególnymi stanami operacyjnymi. (Stan ope ...

Hybrydowa przekładnia napędowa

...

Zobacz tez:

Regulacja parametrów wyświetlacza
TYP A i B (z systemem nawigacji) Nacisnąć przycisk SET na zestawie przełączników i za pomocą joysticka wybrać polecenie Display. Gdy polecenie to będzie zaznaczone, należy potwierdzić wybór naciskając przycisk ENTER znajduj ...

Prowadzenie samochodu
Poniżej zebrane zostały podstawowe wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z samochodu. Uruchamianie hybrydowego układu napędowego Jazda Naciskając pedał hamulca zasadniczego, przestawić dśwignię przekładni napędowej w ...

Lusterka zewnętrzne
Regulacja elektryczna rys. 33 Możliwa jest jedynie wówczas, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR. W celu wykonania regulacji należy: za pomocą przełącznika B wybrać lusterko (lewe lub prawe), ...

Categorie