Lexus CT200h: Wprowadzanie ustawień kierowcy do pamięci

Lexus CT200h –> Działanie poszczególnych podzespołów –> Regulacja ustawienia foteli –> Pamięć ustawień do jazdy –> Wprowadzanie ustawień kierowcy do pamięci

Ustawienia fotela kierowcy, kierownicy oraz zewnętrznych lusterek wstecznych można zapisać w pamięci mikroprocesora, z której następnie można je przywołać naciśnięciem przycisku.

W pamięci można zarejestrować trzy warianty ustawień.

Zapamiętanie ustawień

  1. Przyciskiem rozruchu wybrać stan ON.
  2. Sprawdzić, czy wybrane jest położenie P dświgni przekładni napę- dowej.
  3. Ustawić w żądanym położeniu fotel kierowcy, kierownicę oraz zewn ętrzne lusterka wsteczne.
  4. Nacisnąć przycisk "1", "2" lub "3" w ciągu 3 sekund po przyciśni ęciu przycisku "SET" lub równolegle z nim, aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Jeżeli pod wybranym przyciskiem zarejestrowane są już ustawienia, zostają zastąpione nowymi.

Zapamiętanie ustawień


Przywoływanie zapamiętanych ustawień

  1. Przyciskiem rozruchu wybrać stan ON.
  2. Sprawdzić, czy wybrane jest położenie P dświgni przekładni napę- dowej.
  3. Nacisnąć jeden z przycisków, którego ustawienia mają zostać przywołane, aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Przywoływanie zapamiętanych ustawień


W przypadku częściowego zatrzymania operacji przywołania ustawienia

Należy wykonać którąkolwiek z następujących czynności:

Położenia fotela, które mogą zostać zapamiętane

Możliwe jest zapamiętanie wszystkich regulowanych ustawień oprócz ustawienia podparcia lędświowego.

Korzystanie z pamięci ustawień do jazdy po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego

Zapamiętane ustawienia fotela mogą zostać przywołane z pamięci w czasie do 180 sekund od otwarcia drzwi kierowcy oraz do 60 sekund po ich ponownym zamknięciu.

Prawidłowe korzystanie z pamięci ustawień do jazdy

Gdy fotel znajduje się w położeniu najbardziej wysuniętym do przodu lub do tyłu i jest przesuwany w jedną bądś drugą stronę, przywołana pozycja może nieznacznie różnić się od zapamiętanego ustawienia.

Pamięć ustawień do jazdy

Funkcja ta automatycznie dostosowuje ustawienia przedniego fotela, kierownicy oraz zewnętrznych lusterek wstecznych zgodnie z zapami ętanymi wartościami. ...

Automatyczne przywoływanie zapamiętanych ustawień

Każdy z elektronicznych kluczyków (w tym karta kluczyka) może zostać zarejestrowany w celu przywoływania zapamiętanych ustawień. Zapamię ...

Zobacz tez:

Bateria w elektronicznym kluczyku
Rozładowaną baterię należy wymienić na nową. Niezbędne narzędzia i materiały: Śrubokręt z płaską końcówką Mały śrubokręt z końcówką krzyżową Bateria litowa CR1632 W ...

Czynności podstawowe
Włączanie i wyłączanie Włączanie/wyłączanie za pomocą stacyjki. Jeśli urządzenie nie zostało wyłączone za pomocą przycisku (2), a odłączany panel przedni jest podłączony, można je włąc ...

Osłona komory silnikowej
Zdejmowanie osłony komory silnikowej Mocowanie spinek Wcisnąć środkową część spinki Włożyć spinkę Nacisnąć Po zainstalowaniu osłony komory silnikowej Należy upewnić się, że osł ...

Categorie