Nissan Almera Tino: Uszkodzenie opony

Nissan Almera Tino –> Postępowanie w przypadku awarii –> Uszkodzenie opony

Jeżeli w pojeździe stwierdzisz uszkodzoną (przebitą) oponę postępuj następująco:

Zatrzymanie samochodu

 1.  Ostrożnie zjedź samochodem na pobocze.
 2.  Włącz światła awaryjne.
 3.  Ustaw samochód na równej powierzchni, zaciągnij hamulec ręczny, dźwignię zmiany biegów ustaw w położeniu biegu wstecznego (w położeniu "P" dla skrzyni automatycznej).
 4.  Wyłącz silnik

OSTRZEŻENIE

Wyjęcie koła zapasowego i narzędzi

Wyjęcie koła zapasowego i narzędzi


Wyjmij narzędzia, podnośnik i koło zapasowe z komory bagażnika.

W samochodzie oryginalnie wyposażonym w aluminiowe tarcze do odkręcenia śruby mocującej niezbędny jest adapter znajdujący się w zestawie narzędzi

Unieruchomienie kół

Unieruchomienie kół


Koło po przekątnej do przebitej opony należy zablokować za pomocą klinów. Zapobiegnie to przetoczeniu się samochodu, kiedy uniesiony będzie na podnośniku.

OSTRZEŻENIE Upewnij się, że koła są skutecznie zablokowane, uniemożliwiając poruszenie się samochodu.

Zdejmowanie kołpaków kół

Zdejmowanie kołpaków kół


Kołpaki należy zdejmować przy wykorzystaniu pokrętła podnośnika. Zdejmowanie nieuzbrojoną ręką może spowodować zranienia rąk.

UWAGA Przed instalacją ustawić kołpak w odpowiednim położeniu: mały - obejmy na przeciwko śrub mocowania koła, duży - zawór powietrza w przeznaczonym na niego miejscu.

Zdejmowanie kołpaków kół


Korzystanie z podnośnika i zmiana koła

Korzystanie z podnośnika i zmiana koła


Aby uniknąć ewentualnego zranienia należy uważnie przeczytać ostrzeżenie umieszczone na tabliczce podnośnika oraz zastosować się do poniższych wskazówek:

 1.  Ustawić podnośnik dokładnie pod przeznaczonym do tego miejscem podparcia.

  Ustawić prawidłowo położenie głowicy podnośnika (jak pokazano na rysunku).

Podnośnik powinien spoczywać na twardej i równej powierzchni. Upewnić się, że koło po przekątnej jest skutecznie zablokowane, uniemożliwiając poruszenie się samochodu.

Korzystanie z podnośnika i zmiana koła


 1. Kluczem poluzować nakrętki mocujące koło. Nie wolno odkręcać całkowicie nakrętek koła dopóki styka się ono z nawierzchnią.
 2.  Obracając korbą podnośnika, ostrożnie podnieść bok samochodu do momentu uniesienia się opony nad nawierzchnię.

  Odkręcić śruby i zdjąć koło.

OSTRZEŻENIE

Mocowanie koła

Mocowanie koła


OSTRZEŻENIE Dojazdowe koło zapasowe (opcja) jest przeznaczone wyłącznie awaryjnego użytku, na niewielkim dystansie.

 1. Oczyścić z błota i brudu powierzchnię piasty stykającej się z kołem.
 2.  Starannie nałożyć koło i palcami wkręcić nakrętki.
 3.  Kluczem dokręcić nakrętki do oporu, naprzemiennie, w kolejności jak na rysunku.
 4.  Opuścić samochód ostrożnie aż koła dotkną nawierzchni. Dokręcić nakrętki mocujące w kolejności jak na rysunku.
 5.  Uszkodzone koło, podnośnik oraz narzędzia umieścić ostrożnie w samochodzie.

OSTRZEŻENIE Po każdorazowym korzystaniu z podnośnika, narzędzi czy koła zapasowego należy bezwzględnie umocować je ponownie w miejscach do tego przeznaczonych.

Niewłaściwie zamocowane mogą stworzyć znaczne niebezpieczeństwo w przypadku gwałtownego hamowania czy wypadku.

UWAGA

OSTRZEŻENIE Nakrętki kół należy po przejechaniu pierwszych 1,000 km (po każdorazowym ich montowaniu) ponownie dokręcić w/wym. momentem.

Koło zapasowe

Samochód może być wyposażony w koło zapasowe następującego rodzaju: Tradycyjne koło zapasowe (pełnowymiarowe) Jest to identyczne ...

Uruchamianie przy pomocy przewodów rozruchowych

OSTRZEŻENIE  Jako akumulator pomocniczy wolno stosować wyłącznie akumulator o napięciu 12V.  Akumulatory wytwarzają gaz palny. ...

Zobacz tez:

Wyświetlanie w zestawie wskaźników
W momencie przestawienia dźwigni na prowadnicy w celu wybrania położenia na wyświetlaczu w zestawie wskaźników pojawi się odpowiednia kontrolka. P. Parking (Parkowanie) R. Reverse (Bieg wsteczny) N. Neutral (Luz) D. Drive (Prowadzenie automatyczne) S. ...

Włącznik zapłonu
Włącznik zapłonu jest elementem blokady kierownicy i układu zabezpieczającego. Położenia kluczyka LOCK - położenie parkowania (0). Tylko w tym położeniu możliwe jest wyjęcie kluczyka. W tym typie stacyjnki położ ...

Wyrejestrowanie przenośnego odtwarzacza audio z systemu
Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Delete Audio". Za pomocą pokrętła wybrać przenośny odtwarzacz audio, który ma zostać wyrejestrowany. Jeżeli przenośny odtwarzacz audio zarejestrowany jest również jako tele ...

Categorie